Ko smo mi?

Firma Agros doo. osnovana je 1989. godine sa sjedištem u Goraždu i to kao privatno preduzece „Agros“ Goražde registrovano za obavljanje prometa:

Prehrambenim proizvodima
žitarice, mlinski proizvodi, povrce, voce, životne namirnice, meso i mesne preradevine, ljekovito bilje i dr.

Neprehrambenim proizvodima
poljoprivredna oprema i alati; vještacka dubriva; sjemenska roba; sadni materijal; sredstva za zaštitu bilja; stocna i druga životinjska hrana; gradevinski, sanitarni i ogrevni materijal; cvijece; ukrasne ribice, ptice (druge domace i egzoticne životinje) itd.

Misija

Prodajom kvalitetnih proizvoda uz uslugu na visokom nivou zadovoljavati potrebe kupaca i održati lidersku poziciju u regiji.

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta bazira se na zadovoljavanju potreba kupaca odnosno njihovih očekivanja koja se ogledaju u usluzi na visokom nivou koja nudi širok asortiman proizvoda i stalnost u smislu količine i kvaliteta proizvoda. Mi želimo zadovoljavati potrebe naših kupaca uz visok nivo usluge koju će naši radnici da pruže. Kvalitetnu uslugu obezbjeđuju zadovoljni, kontinuirano motivisani i naučno-stručno usavršavani radnici firme Agros doo Goražde.

Cilj

Cilj firme je uz visoku uslužnost nabavljati one proizvode sa kojim će svojim kupcima obezbijediti zadovoljenje njihovih potreba, pri tome vodeći računa o zaštiti okoliša, naučno-stručnom napretku, razvoju agroprehrambenog sektora i doprinosu poboljšanju kvaliteta života.

Gdje se nalazimo?